MANKIND

Als bedrijf begrijpen we dat onze mensen de reden zijn van ons succes. Dit omvat alle personen in onze toeleveringsketens, in onze fabrieken en degenen die ons helpen met het ontwerpen en op de markt brengen van onze producten.

MANKIND -

Wij hebben een uitgebreid programma voor arbeidsnormen dat gebaseerd is op de Gedragscode van onze moedermaatschappij, en we werken nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat alle arbeiders in onze toeleveringsketens werken onder rechtvaardige arbeidsomstandigheden, met respect en waardigheid worden behandeld en werken in een veilige omgevingen. Wij steunen de inspanningen de bedrijfstak voor rechtvaardige lonen, werkuren en veiligheid omdat we begrijpen dat als we duurzame verandering willen, op deze gebieden samengewerkt moet worden.

MANKIND -

Wij zijn bijzonder trots op deze recente prestaties:

Toezegging tot ethisch verantwoorde aanwerving

In 2019 hebben wij samen met meer dan 100 andere kleding- en schoenenmerken de Toezegging tot Ethisch Verantwoorde Aanwerving van de American Apparel & Footwear Association ondertekend teneinde het risico op dwangarbeid in onze toeleveringsketen aan te pakken. Ter nakoming van deze verbintenis werken we samen met onze wereldwijde partners in de toeleveringsketen om de voorwaarden daarvoor te creëren:
• Geen enkele werknemer betaalt voor zijn of haar werk
• Werknemers houden zelf hun reisdocumenten in bezit en hebben volledige bewegingsvrijheid
• Alle werknemers worden voordat ze hun huis verlaten geïnformeerd over de basisvoorwaarden van hun tewerkstelling

MANKIND -

Gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen

We werken samen met een aantal van onze collega's uit de denimindustrie binnen de American Apparel & Footwear Association om gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen op te stellen voor werknemers in onze denimafwerkingsfabrieken. Deze richtlijnen worden nu met onze leveranciers gedeeld om een aantal van de veiligheidsrisico's die specifiek voor onze industrie gelden, aan te pakken. In de toekomst zullen we blijven samenwerken met onze collega's om leveranciers op te leiden en te helpen bij het creëren van een veiligere omgeving voor al onze werknemers. 

MANKIND -
Wij Accepteren:
 • Paypal
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Amex
 • Discover
 • Diners Club International
 • IDeal
 • ApplePay
 • GooglePay
Veilige Betaling Mit:
 • Secure payment

LIVE CHAT