Beleid en kennisgeving inzake privacy en gegevensbescherming

Laatst herzien: September 2022

7ForAllMankind International SAGL, een Zwitsers bedrijf, een afdeling van Delta Galil Ltd., ("7FAM", "wij", "onze" of de "Onderneming", en hun equivalenten) respecteert de privacy van zijn klanten, leveranciers, werknemers, kandidaten voor tewerkstelling en de bezoekers van zijn sites en websites. Het verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die u met ons deelt te beschermen. De hierboven vermelde personen en alle andere personen van wie we persoonsgegevens verzamelen, worden aangeduid als "klant" of "u" of "Betrokkenen".

7FAM verkoopt kleding aan individuele en groothandelsklanten, zowel in fysieke winkels als via zijn online platform (de "Diensten").

Dit beleid en deze kennisgeving (het "Privacybeleid") legt uit welke soorten gegevens we van u verzamelen, die we over u ontvangen of die u kunt verstrekken wanneer u interesse vertoont in onze Diensten, met betrekking tot zakelijke transacties, of wanneer u onze sites bezoekt of op andere manieren. We zijn transparant over onze werkwijze met betrekking tot de gegevens die we verzamelen, gebruiken, bijhouden en verwerken en beschrijven onze werkwijze in dit Privacybeleid. Lees de volgende informatie zorgvuldig door om onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan te begrijpen.

Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de "AVG") en andere toepasselijke privacywetgeving is 7FAM een gegevensbeheerder (de "Verwerkingsverantwoordelijke") met betrekking tot uw persoonsgegevens


1. WELKE GEGEVENS WORDEN MOGELIJK VERZAMELD?

Samengevat: We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en verschillende legitieme belangen, zoals fraudepreventie en marketing.

We verzamelen gegevens over u in verband met uw transacties met ons. We verzamelen eveneens gegevens over onze leveranciers en hun vertegenwoordigers, onze werknemers en kandidaten, en onze site- en websitebezoekers. Een type van de verzamelde gegevens zijn niet-identificeerbare en anonieme gegevens ("niet-persoonsgegevens"). We verzamelen ook verschillende categorieën persoonsgegevens ("Persoonsgegevens"), zoals hieronder beschreven.

De verzamelde persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijk naar u verwijzen en die bewust en vrijwillig zijn verstrekt door u, of door een organisatie die u vertegenwoordigt of waaraan u verbonden bent, of door uw bezoek aan onze sites en websites (zoals hieronder beschreven), per e-mail, of op andere manieren waarop u met ons communiceert en interageert. Het kan gaan om uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, telefoonnummer, postadres, functie en naam van de organisatie, betalingsgegevens, aankoopgeschiedenis en andere informatie die u aan 7FAM verstrekt. Voor klanten die in de winkel of online een vraag stellen en aankopen doen, verzamelen we gegevens die kunnen bestaan uit: naam, e-mailadres, telefoonnummer, vaste winkel, geboortedatum, eerste en laatste datum van aankoop, totale transactie, postcode en inschrijvingsdatum. Daarnaast kunnen we locatiegegevens verkrijgen met betrekking tot de geografische locatie van uw laptop, mobiele apparaat of ander digitaal apparaat waarop de websites van 7FAM worden gebruikt.

We verzamelen ook online identifiers en gegevens wanneer u onze websites bezoekt. Wanneer u onze websites aldus gebruikt, zijn we ervan op de hoogte en kunnen we gegevens met betrekking tot uw surfgedrag verzamelen en registreren, hetzij zelfstandig of met behulp van diensten van derden, zoals hieronder beschreven. Dit omvat technische informatie en gedragsinformatie zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat met het internet te verbinden, uw uniform resource locators (URL), besturingssysteem, type browser, types en versies van browserplug-ins, schermresolutie, Flash-versie, tijdzone-instelling, de 'clickstream' van de gebruiker op de websites, de periode dat de gebruiker de websites bezocht, methoden die worden gebruikt om weg te surfen van een pagina, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen. Verder kunnen we cookies achterlaten op de apparaten waar u mee surft (zie het gedeelte 'Cookies' hieronder).

Wanneer u solliciteert voor een functie bij 7FAM, verzamelen we uw contactgegevens, gegevens over uw competenties en ervaring, referenties en evaluaties, en aanvullende gegevens die u ons toestuurt of laat toesturen, of die we verkrijgen van uw voormalige werkgever, referenten of anderen wanneer dat rechtmatig is.

U bent niet wettelijk verplicht om gegevens aan 7FAM te verstrekken, maar we hebben bepaalde gegevens nodig om overeenkomsten uit te voeren, om Diensten te verlenen, of om uw sollicitatie voor een functie in overweging te nemen. Als u ervoor kiest ons bepaalde gegevens niet te verstrekken, kunnen we u of uw organisatie mogelijk niet voorzien van sommige of alle Diensten, onze contracten uitvoeren of uw kandidatuur voor een baan in overweging nemen.

7FAM verzamelt ook Persoonsgegevens via het gebruik van CCTV-camera's in onze winkels, kantoren en toegangssystemen voor kantoren. Die gegevens kunnen bestaan uit videobeelden van u in de openbare ruimten van de 7FAM-sites, maar ook uit opnames van het betreden en verlaten van de7FAM-sites, -gebouwen en -kantoren. 7FAM is zich mogelijk niet bewust van de aard van de gegevens die via onze Diensten (bijvoorbeeld via onze CCTV-systemen) worden verzameld. Dergelijke gegevens kunnen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens omvatten. Dergelijke gegevens over onze klanten, werknemers, bezoekers van de sites, enz. verzamelen we echter niet bewust.


2. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VIA DE FACILITEITEN EN DIENSTEN VAN 7FAM?

Samengevat: We verzamelen Persoonsgegevens wanneer u deze naar ons stuurt, of wanneer een verkoper, distributeur of andere zakenpartner deze naar ons stuurt. Verder verzamelen we Persoonsgegevens via onze websites en Diensten, en via onze interacties met u. We verzamelen ook gegevens in verband met uw tewerkstelling.

We verzamelen Persoonsgegevens die nodig zijn om onze Diensten te verlenen wanneer u hiervoor interesse toont, wanneer u ons dergelijke gegevens verstrekt door ze handmatig of automatisch in te voeren, wanneer u onze Diensten gebruikt, wanneer u onze sites bezoekt, bij de voorbereiding van een contract namens een bedrijf dat u vertegenwoordigt, wanneer u zich op onze mailinglijsten en nieuwsbrieven inschrijft, of bij alle mogelijke andere contacten met ons. We verzamelen gegevens op papieren of digitale formulieren in onze winkels. We verzamelen ook Persoonsgegevens wanneer u ons belt of anderszins contact met ons opneemt voor ondersteuning. In dat geval verzamelen we de gegevens die u ons verstrekt. We verzamelen eveneens Persoonsgegevens via onze CCTV-opnames die automatisch informatie verzamelen over uw aanwezigheid in de faciliteiten van 7FAM.

Wij verzamelen ook Persoonsgegevens door uw gebruik van onze websites, zoals hierboven beschreven.


3. WAT DOEN WE MET DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Samengevat: we verwerken Persoonsgegevens om aan onze verplichtingen te voldoen, onze rechten te beschermen, onze Diensten te verlenen en ons bedrijf te beheren.

We gebruiken Persoonsgegevens om onze Diensten aan onze klanten en anderen te leveren en te verbeteren en om aan onze contractuele, ethische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit omvat:

Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u of uw organisatie een partij is of om aan de slag te gaan met uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst:

 • het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u of uw werkgever of organisatie en 7FAM en om u te voorzien van de informatie, producten, ondersteuning en Diensten die u bij 7FAM aanvraagt;
 • het controleren en uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot betalingen die u in verband met de Diensten verricht, met inbegrip van fraudepreventie;
 • het verwerken van uw gegevens in het aanwervingsproces, om na te gaan of u een geschikte kandidaat bent om voor ons te werken.

Verwerking die noodzakelijk is met het oog op de gerechtvaardigde belangen van 7FAM of een derde, met in het bijzonder het verlenen van de Diensten op een efficiëntie en optimale manier, met inbegrip van:

 • u informeren over wijzigingen aan onze Diensten;
 • contact met u opnemen om u commerciële en marketinginformatie te geven over promoties of aanvullende producten of Diensten die door 7FAM worden aangeboden en die voor u interessant kunnen zijn;
 • feedback vragen in verband met de Diensten;
 • ondersteuning bieden aan klanten, bezoekers van de websites en sites, en andere;
 • nieuwe en bestaande klanten kortingen of speciale aanbiedingen aanbieden en deze op maat maken (bv. een korting die geldig is op de verjaardag van een klant), zowel online als in de winkel;
 • het gebruik van de faciliteiten en diensten van 7FAM volgen, zodat we deze kunnen optimaliseren.

Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan 7FAM zich dient te houden:

 • nalevings- en auditdoeleinden, zoals het voldoen aan onze rapportageverplichtingen in onze verschillende rechtsgebieden, antiwitwas- en belastinggerelateerde verplichtingen, en misdaadpreventie en vervolging voor zover dit betrekking heeft op ons personeel, onze klanten, dienstverleners, faciliteiten enz.;
 • indien nodig zullen we Persoonsgegevens gebruiken om onze voorwaarden, ons beleid en onze wettelijke overeenkomsten af te dwingen, om te voldoen aan rechterlijke bevelen en bevelschriften en om wetshandhavingsinstanties bij te staan zoals vereist of toegestaan door de wet, om schulden te innen, om fraude of enige schade aan onze rechten en de rechten van ons personeel en anderen, inbreuken, identiteitsdiefstal en enig ander misbruik van de dienst te voorkomen, en om enige actie te ondernemen in een juridisch geschil en procedure;
 • voor veiligheidsdoeleinden en om uw toegang tot onze sites en websites te identificeren en te verifiëren.


4. GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Samengevat: we delen Persoonsgegevens met onze dienstverleners, partners en groepsmaatschappijen, en autoriteiten waar dit vereist is.

We sturen Persoonsgegevens door naar:
Leden van onze groep: Dit omvat individuele of zakelijke vertegenwoordigers van Delta Galil Ltd en alle leden van onze groep, met andere woorden onze dochterondernemingen - geheel of gedeeltelijk eigendom van Delta Galil Ltd - en bedrijven in mede-eigendom

Derden: Er zijn verschillende omstandigheden waarin we persoonsgegevens doorsturen naar derden. We streven ernaar dat deze derden uw gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren, en dat we werken met een overeenkomst die de verwerking van uw gegevens namens ons regelt. Die derden omvatten zakelijke partners, leveranciers, filialen, agenten en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u aangaan. Ze helpen ons van tijd tot tijd bij het leveren van de Diensten die we aanbieden, het verwerken van transacties, het beantwoorden van informatieaanvragen, het ontvangen en verzenden van communicatie, het analyseren van gegevens, het leveren van IT- en andere ondersteunende diensten, klantenondersteuning, afhandeling en verzending, marketing of bij andere taken. Die derden kunnen ook analytische, website- en marketingleveranciers zijn die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites en onze marketing.

GDerde aanbieders worden regelmatig toegevoegd of verwijderd. De diensten van derde aanbieders aan wie we Persoonsgegevens doorgeven, omvatten ook:

 • Websiteanalyse;
 • Gegevensanalyse en business intelligence;
 • Klantenondersteuning;
 • Online betaaldiensten;
 • Marketing, mailinglijst;
 • On-site en cloudgebaseerde databasediensten, cloudopslag en verwerking;
 • Oplossingen voor leden, vaste klanten en getrouwheidsprogramma's;
 • Verzending, afhandeling en logistiek;
 • Magazijnbeheeroplossingen;
 • CRM-Software;
 • Gegevensbeveiliging, gegevensback-up en systemen voor gegevenstoegangscontrole;
 • Tools voor cookiebeheer op de website en voor het beheer van verzoeken van betrokkenen;
 • Onze advocaten, accountants en andere standaard bedrijfssoftware en partners.

Bovendien maken we uw Persoonsgegevens bekend aan derden indien sommige of al onze aandelen, bedrijven of activa door een derde partij worden overgenomen, onder meer door middel van een fusie, aandelenovername, aankoop van activa of een soortgelijke transactie, in welk geval Persoonsgegevens tot de overgedragen activa behoren en kunnen worden onderzocht ter voorbereiding van een dergelijke transactie. Daarnaast dragen we Persoonsgegevens over aan derden indien we verplicht zijn uw Persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke of audit- of nalevingsverplichting, gedurende een wettelijke of regelgevende procedure of onderzoek, of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten met u of met een derde af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van 7FAM, onze klanten of anderen te handhaven of te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Voor alle duidelijkheid: 7FAM kan naar eigen goeddunken niet-persoonsgebonden gegevens doorgeven en bekendmaken aan derden.


5. WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

Samengevat: we slaan uw Persoonsgegevens op meerdere locaties wereldwijd op.

We bewaren uw Persoonsgegevens op servers die worden beheerd door 7FAM en zijn filialen in de EU, Zwitserland, Israël en de VS. Ook slaan we Persoonsgegevens op bij een aantal diensten van derden (zie punt 4 hierboven), waaronder gerenommeerde aanbieders van clouddiensten die gehost worden in de EU (Ierland), Israël en de VS. Meer informatie over internationale overdrachten van gegevens vindt u in de volgende paragraaf.


6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Samengevat: we geven Persoonsgegevens door binnen en naar de EER, Zwitserland, de VS, Israël en elders, met passende waarborgen.

Persoonsgegevens uit de EU worden doorgegeven aan, en opgeslagen en verwerkt op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit omvat overdrachten naar Zwitserland en Israël, rechtsgebieden die door de Europese Commissie als adequaat worden beschouwd, en naar de Verenigde Staten, die momenteel niet als adequaat worden beschouwd. Wanneer uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens gedekt zijn door passende waarborgen, inclusief het afsluiten van overeenkomsten die de ontvangers verplichten zich te houden aan gegevensbeschermingsnormen die volgens de EU-wetgeving als toereikend worden beschouwd, en dat ze veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Overdrachten naar Israël en Zwitserland gebeuren op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Overdrachten naar de VS gebeuren op basis van de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie gepubliceerd zijn. Voor meer informatie over deze waarborgen kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet.

We geven Persoonsgegevens door aan locaties buiten de EER, waaronder met name Israël, Zwitserland en de VS, om:

 • de gegevens op te slaan of een back-up te maken;;
 • ons in staat te stellen u de diensten en producten te leveren en onze overeenkomst met u na te komen;
 • te voldoen aan wettelijke, audit-, ethische of nalevingsverplichtingen die ons verplichten de overdracht te doen;
 • de werking van de bedrijven in onze groep te vereenvoudigen, wanneer dit in ons legitieme belang is en we vastgesteld hebben dat uw rechten hier niet voor moeten wijken;
 • onze klanten in meerdere rechtsgebieden van dienst te zijn;
 • om onze filialen op een efficiënte en optimale manier te laten functioneren.


7. GEGEVENBEWARING

Samengevat: we bewaren Persoonsgegevens , overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbescherming, om aan onze verplichtingen te voldoen, onze rechten te beschermen en ons bedrijf te beheren.

7FAM zal de verwerkte Persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat volgens ons nodig is en in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring, om de Diensten te leveren en voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en andere verplichtingen, om geschillen op te lossen en om overeenkomsten af te dwingen. We bewaren Persoonsgegevens ook om te voldoen aan alle audit-, nalevings- en bedrijfspraktijken.

Gegevens die niet langer worden bewaard, worden anoniem gemaakt of verwijderd. Ook niet-persoonsgegevens, metadata en statistische gegevens over het gebruik van onze Diensten zijn niet onderworpen aan de verwijderingsprocedures in dit beleid en worden door 7FAM bewaard. We kunnen u aan de hand van die gegevens niet identificeren. Sommige gegevens kunnen ook worden bewaard op de servers van onze externe dienstverleners totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met hun privacybeleid en hun bewaarbeleid, en in onze back-ups totdat ze worden overschreven.


8. GEGEVENSVERZAMELING VIA WEBSITES EN COOKIES

Samengevat: we laten cookies achter op uw apparaat, indien nodig met uw toestemming. U controleert ons gebruik van cookies via een tool voor cookiebeheer op onze websites, of via uw apparaat en browser.

7FAM gebruikt cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna samen "Cookies" genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een goede gebruikerservaring te bieden wanneer u op de website surft en stelt ons ook in staat om onze websites en onze Diensten te verbeteren en onze marketinginspanningen te bevorderen.

In veel gevallen leiden deze Cookies tot het gebruik van de verwerkings- of opslagmogelijkheden van uw apparaat. Sommige van die Cookies worden ingesteld door 7FAM zelf, andere door derden; sommige gaan slechts zo lang mee als uw browsersessie, terwijl andere langere tijd op uw apparaat actief kunnen blijven.

Deze Cookies kunnen in verschillende categorieën opgedeeld worden: (i) noodzakelijke cookies voor de functionaliteit of Diensten die u aanvraagt of voor de overdracht van communicatie (functionele cookies); (ii) cookies voor het analyseren van de prestaties van de website en publieksmetingen (analytische cookies) en (iii) overige cookies, gebruikt voor doeleinden als tracking over een netwerk van andere websites, reclame, enz. (targeting cookies).

Internetbrowsers geven u de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te wijzigen, bijvoorbeeld om bepaalde cookies of bestanden te blokkeren. U kunt dus cookies blokkeren door er in uw browser voor te kiezen om geen of slechts enkele cookies op uw apparaat achter te laten. Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot (delen van) de website. Dat komt omdat sommige cookies gebruikt worden als functionele cookies. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u terecht op: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Voor functionele cookies is uw toestemming niet nodig. Voor analytische en doelgerichte cookies vragen we echter uw toestemming voordat ze op uw apparaat worden achtergelaten. U kunt cookies toestaan in uw browserinstellingen. Gebruik onze tool voor het beheren van cookies om in te stellen welke soorten cookies op uw browser mogen worden geplaatst. U kunt uw instellingen in de toekomst wijzigen via diezelfde tool.

In de instellingen van uw browser kunt u zien welke cookies we gebruiken op onze website. Instructies: https://www.wikihow.com/View-Cookies


9. BEVEILIGING EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Samengevat: we nemen gegevensbeveiliging zeer serieus, investeren in beveiligingssystemen en leiden ons personeel op. In het geval van een inbreuk zullen we de juiste mensen op de hoogte brengen, zoals de wet voorschrijft.

We besteden veel zorg aan het implementeren, handhaven en garanderen van de beveiliging van de Persoonsgegevens die we verwerken. 7FAM implementeert, handhaaft en garandeert beveiligingsmaatregelen, -technologieën en -beleid om onbevoegde of toevallige toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging, gebruik of openbaarmaking van Persoonsgegevens te voorkomen. Wij ondernemen eveneens stappen om de naleving van dit beleid voortdurend te controleren. Verder coderen we gegevens wanneer dit volgens ons noodzakelijk is, rekening houdend met de aard van de gegevens in kwestie en de risico's voor de betrokkenen. Evenzo ondernemen we standaard stappen om ervoor te zorgen dat onze websites en Diensten veilig zijn.

Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel perfect of waterdicht is. We kunnen niet garanderen dat onbevoegde toegang, lekken, virussen en andere inbreuken op de gegevensbeveiliging nooit zullen voorkomen.

Binnen 7FAM streven we ernaar de toegang tot Persoonsgegevens te beperken tot die personeelsleden die: (i) toegang nodig hebben om 7FAM in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen, ook in het kader van zijn overeenkomsten, en zoals beschreven in dit Privacybeleid, en (ii) op passende wijze en periodiek zijn opgeleid met betrekking tot de vereisten die van toepassing zijn op de verwerking, bescherming en behandeling van de Persoonsgegevens, en (iii) onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

7FAM zal in overeenstemming met zijn beleid en met de toepasselijke wetgeving handelen om de relevante autoriteiten en de betrokkenen onmiddellijk in kennis te stellen wanneer de persoonsgegevens die 7FAM verwerkt worden geschonden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en op aanwijzing van de bevoegde autoriteit. 7FAM zal meteen redelijke herstelmaatregelen nemen.


10. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Samengevat: Afhankelijk van de wet die van toepassing is op uw Persoonsgegevens, kunt u verschillende rechten hebben, zoals het recht op toegang, wissen en corrigeren van Persoonsgegevens, en het recht op informatie. We zullen elk rechtmatig verzoek om die rechten uit te oefenen respecteren.

Betrokkenen op wie de GDPR van toepassing is, hebben rechten onder de GDPR en het lokale recht, waaronder, in verschillende omstandigheden, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht op toegang tot gegevens, het recht om gegevens recht te zetten, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en het recht om gegevens te wissen. Voor persoonsgegevens die worden verstrekt door een klant die de werkgever van de betrokkene is, dienen de rechten van de betrokkene te worden uitgeoefend via die klant, de werkgever van de betrokkene. Bovendien kunnen de rechten van de betrokkene niet worden uitgeoefend op een wijze die onverenigbaar is met de rechten van de werknemers en het personeel van 7FAM, met de eigendomsrechten van 7FAM en de rechten van derden. Zo kunnen jobreferenties, reviews, interne notities en beoordelingen, documenten en notities met inbegrip van eigendomsinformatie of vormen van intellectuele eigendom, of persoonsgegevens van anderen niet door de betrokkenen worden ingezien of gewist of gecorrigeerd. Bovendien kunnen deze rechten niet worden uitgeoefend wanneer ze betrekking hebben op gegevens die niet in een gestructureerde vorm voorkomen, bijvoorbeeld e-mails, of wanneer andere uitzonderingen van toepassing zijn. Als de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, hebben de betrokkenen het recht hun toestemming in te trekken.

Een betrokkene die zijn Persoonsgegevens wenst te wijzigen, te wissen of op te vragen, kan dit doen door contact op te nemen met 7FAM (7fameu.privacy@dgpb.com). Houd er rekening mee dat 7FAM mogelijk een aantal stappen moet ondernemen om een betrokkene die zijn rechten uitoefent te identificeren. 7FAM kan details van dergelijke uitgeoefende rechten bijhouden voor zijn eigen verplichtingen op het vlak van naleving en controle. Houd er rekening mee dat Persoonsgegevens kunnen worden gewist of op een geaggregeerde manier kunnen worden bewaard zonder te worden gekoppeld aan identificatoren of Persoonsgegevens, afhankelijk van de technisch-commerciële mogelijkheden. 7FAM kan dergelijke gegevens verder blijven gebruiken.

Betrokkenen in de EU hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op de plaats waar ze hun gewone verblijfplaats hebben. Indien de toezichthoudende autoriteit een klacht niet in behandeling neemt, hebt u recht op een doeltreffend rechtsmiddel.


11. ALGEMEEN

Minderjarigen. We verzamelen of vragen niet bewust informatie of gegevens van of over kinderen jonger dan 16 jaar en staan niet bewust toe dat kinderen jonger dan 16 jaar zich registreren voor de Diensten van 7FAM. Als u jonger bent dan 16 jaar willen we u vragen om u niet te registreren of proberen te registreren voor de Diensten van 7FAM en om ons geen gegevens over uzelf te sturen. Indien we vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, zullen we die Persoonsgegevens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen en dat zonder enige aansprakelijkheid tegens 7FAM. Als u denkt dat we gegevens hebben verzameld of ontvangen van een minderjarige onder de 16 jaar, willen we u vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen op 7fameu.privacy@dgpb.com.

Wijzigingen in dit Privacybeleid. De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten, websites en alle informatie die in verband daarmee wordt verzameld. 7FAM kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. De meest recente versie van dit Privacybeleid is beschikbaar op: https://www.7forallmankind.com/privacy verfügbar. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de vermelde "Laatst herzien”-datum. Uw doorlopend gebruik van onze Diensten houdt in dat u de wijzigingen en voorwaarden van het Privacybeleid actief aanvaardt. Om lid te worden van een e-maillijst voor voorafgaande kennisgeving van wijzigingen in ons Privacybeleid, kunt u uw e-mailadres sturen naar 7fameu.privacy@dgpb.com.

7FAM streeft ernaar alleen adequate, nauwkeurige en relevante gegevens te verwerken. Die gegevens zijn beperkt tot de behoeften en doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Het bedrijf streeft er ook naar de gegevens te bewaren gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld. 7FAM verzamelt alleen gegevens in verband met een specifiek rechtmatig doel en verwerkt alleen gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons beleid en onze praktijken evolueren en verbeteren voortdurend. Suggesties voor verbeteringen, vragen, klachten of opmerkingen betreffende dit Privacybeleid zijn meer dan welkom via (zie hieronder). We zullen er steeds alles aan doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van 7FAM is bereikbaar op: 7fameu.privacy@dgpb.com

Wij Accepteren:
 • Paypal
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Amex
 • Discover
 • Diners Club International
 • IDeal
 • ApplePay
 • GooglePay
Veilige Betaling Mit:
 • Secure payment

LIVE CHAT